metin2 sunucu Için 5-İkinci Trick

Ahir külüstür krall??a kar?? asi bir ahili?e liderlik etti. Emektar kral?n tahttan indirilmesinden sonras?nda, Chunjo Do??anl? ve Güneyli krall?klara hala sava? halinde ba?üstüne.Kaplan paras? ma?azas? hala ayarlanmakta olup çok yak?nda müheyya olacakt?r. Toplulu?umuzun bilgilerine sunar?z.Bir dahaki sefere yorum yapt???mda kullan?lmak üze

read more